logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      minus Styczeń
         minus XXV_160_05
         minus XXV_161_05
         minus XXV_162_05
         minus XXV_163_05
         minus XXV_164_05
         minus XXV_165_05
         minus XXV_166_05
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Styczeń > XXV_166_05

Uchwała Nr XXV/166/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 26 stycznia 2005 roku

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 580 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 580 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Ogólny plan budżetu gminy na 2005 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

po stronie dochodów 9 700 887 zł

 

po stronie wydatków 12 535 130 zł

 

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

Uzasadnienie

 

1.      Pismo Ministra Finansów ST3-4820-3/2005 z dnia 06 stycznia 2005 roku informujące o:

- zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 18 129 zł (dział 758, rozdz. 75801, § 2920),

- zwiększeniu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok o kwotę 9 660 zł (dział 756, rozdz. 75621, § 0010).

 

2.      Umowa o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół oraz świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zawarta w dniu 24 sierpnia 2004 roku z Województwem Dolnośląskim w sprawie przyznania dotacji w wysokości 30 049 zł na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Biernej oraz wyposażenia klasy

Ilość odwiedzin: 3788
Nazwa dokumentu: XXV_166_05
Skrócony opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 11:10:53
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 11:10:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 12:21:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner