logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Naczelnikiem Wydziału jest Pani Lidia Rychtarczyk - Sekretarz Gminy
Do zadań Wydziału Administracyjno – Społecznego należy:
 
1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
2. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
3. Prowadzenie remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
4. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbałość o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
5. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
6. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
7. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
8. Prowadzenie księgi inwentarzowej,
9. Zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
10. Zapewnienie obsługi Urzędu w zakresie BHP,
11. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą,
12. Prowadzenie ewidencji ludności oraz spraw dotyczących postępowań cywilnych i karnych,
13. Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu,
14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia,
15. Prowadzenie spraw związanych z kultura i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją,
16. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,
17. Zadania związane z ochroną przeciwpożarową,
18. Zadania związane z obronnością kraju,
19. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym,
20. Prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,
21 Nadzór nad pracownikami obsługi,
22. Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy, działającymi na rzecz Gminy.
 
W skład wydziału Administracyjno – Społecznego (OS) wchodzą:
 
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału,
Stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw związanych z ochrona zdrowia,
Stanowisko ds. administracyjnych, obrony cywilnej, ochrony ppoż. I spraw związanych z obronnością kraju, kierownik kancelarii tajnej,
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
Kierowca samochodu służbowego – konserwator,
Sprzątaczki,
   Referat Oświaty w składzie:
    1. Kierownik Referatu,
    2. Stanowiska ds. oświaty,
    3. Kierowca autobusu szkolnego,
    4. Opiekun dzieci
 

Skrócony opis: Zadania Wydziału Administracyjno-Społecznego
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Hasiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-02-02 13:59:58
Data udostępnienia informacji: 2005-02-02 13:59:58
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 14:31:43

Wersja do wydruku...

corner   corner