logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXVI_167_05
         minus XXVI_168_05
         minus XXVI_169_05
         minus XXVI_170_05
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Luty > XXVI_170_05

Uchwała Nr XXVI/170/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 25 lutego 2005 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 162 935 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 162 935 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Ogólny plan budżetu gminy na 2005 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

po stronie dochodów 9 842 722 zł

po stronie wydatków 12 676 965 zł

 

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

 

Uzasadnienie

Dochody:

1.      Zwiększono opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę o kwotę 80 000 zł (dział 756, rozdz. 75618, § 0460).

2.      Umowa grantowa dla zdecentralizowanego programu Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich z Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze o dofinansowanie realizacji działania pod tytułem: Nowa Europa – Europą Młodych w kwocie 82 935 zł (20 733,75 euro x 4,00 = 82 935 zł).

Wydatki:

1.      Zwiększono wydatki:

1)     w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym,

2)      w dziale 902, rozdziale 90002, § 4300 w wysokości 24 000 zł na sporządzenie planu gospodarki odpadami, planu ochrony środowiska i koncepcji rekultywacji wysypiska,

3)     w dziale 921, rozdziale 92105 na realizację działania pod tytułem Nowa Europa – Europą Młodych:

- kwalifikowane koszty finansowane przez Euroregion Nysa 82 935 zł,

- kwalifikowane koszty finansowane przez gminę Sulików 19 645 zł,

- niekwalifikowane koszty finansowane przez gminę Sulików 17 657 zł,

4)     w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 w wysokości 5 698 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Prace remontowo – konserwatorskie przy budynku łużyckim

Załączniki do pobrania: 2005-03-08 10:59:21 - Załącznik 1 do uchwały nr XXVI_170_05 (0.00 B)
2005-03-08 11:02:53 - Załacznik 2 do uchwały nr XXVI_170_05 (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3229
Nazwa dokumentu: XXVI_170_05
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-03-08 10:54:39
Data udostępnienia informacji: 2005-03-08 10:54:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:09:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner