logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W FORMIE CYWILNEJ

 

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu

Cywil­nego.

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedstawić:

 

Wymagane dokumenty:

- przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku

  osoby rozwiedzionej,

- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowca lub

  wdowy,

- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności

  wyłączających zawarcie małżeństwa,

- jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec,

  winien on przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

  związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju

  oraz paszport,
- wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc

   przed planowanym terminem ślubu.

 

* Osoby wymienione wyżej nie składają odpisów aktu stanu cywilnego,

   jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym

   będzie zawarte małżeństwo.

Wiek osób uprawniający do zawarcia małżeństwa - 18 lat.

Kobieta, która ukończyła 16 lat może zawrzeć związek małżeński za zgodą sądu rodzin­nego.

Zawarcie małżeństwa w USC może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie miesiąca od dnia, w którym strony złożyły pisemne zapewnienie o braku okoliczności zawarcia małżeństwa.

 

Termin i sposób załatwienia:
Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

 

Opłaty skarbowe:

- od podania pobierana jest opłata skarbowa w wysokości - 5 zł,

od każdego załącznika pobierana jest opłata skarbowa

  w wysokości - 0,50 zł,

- od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa

  w wysokości - 75 zł, 

- pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty

  skarbowej.

Podstawa prawna:
Art. 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy   
(Dz. U. Nr 9, poz. 59; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1986 r. Nr 36, poz. 180;  z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998r Nr 117, poz. 757) oraz ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161 z 2004r. poz1688).

Inne informacje:                                                                                                W uzasadnionych przypadkach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa. W tej sprawie wydawana jest decyzja administracyjna, za którą pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 30 zł Dokumentem potwierdzającym fakt  zawarcie związku małżeńskiego jest akt małżeństwa.

Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Starzyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-05-06 08:29:49
Data udostępnienia informacji: 2005-05-06 08:29:49
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 09:20:24

Wersja do wydruku...

corner   corner