logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy
w dniu 18 czerwca 2007r. o godz. 1000
 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – przewodniczący komisji.
 
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy          ( w części posiedzenia)
- Zbigniew Jaworski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Grzegorz Żak - mieszkaniec Studnisk Dolnych     ( w części posiedzenia)
 
Porządek spotkania przyjęty został bez uwag i przedstawił się następująco:
 1. Lustracja świetlic wiejskich pod kątem stanu technicznego.
 2. Spotkanie z nowym dyrektorem GOK poświęcone omówieniu działalności Ośrodka.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Lustracja świetlic wiejskich .
 
Komisja lustrację rozpoczęła wyjątkowo od szkoły podstawowej w Studniskach Dolnych, gdzie obejrzała przewidziany do remontu chodnik.
Komisja uznała zasadność wykonania nowej nawierzchni chodnika.
 
Świetlica w Studniskach Dolnych
Wymaga kapitalnego remontu. W obecnym stanie nie nadaje się do użytku.
 
Studniska Górne
Klub – składa się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze jest pomalowane i czyste. Drugie wymaga malowania. Potrzeby remontowe poza malowaniem, to wymiana drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej oraz remont dachu nad gankiem (sufit grozi zawaleniem). Konieczne jest również doposażenie klubu. Z klubu korzystają dzieci i młodzież ze Studnisk Dolnych i Studnisk Górnych. 
Świetlica wiejska  - sala jest zaniedbana, wymaga remontu, dach przecieka, okna są do wymiany. Kuchnia zniszczona, zawilgocona, wymaga remontu. W kuchni brakuje wyposażenia.
 
Mikułowa
Klub  - składa się z dwóch pomieszczeń i kuchni. Jest czysto, pomieszczenia są zadbane. Kuchnia posiada pełne wyposażenie.
Świetlica – sufit wymaga remontu (wykonany zostanie do 21 lipca br. przez radę sołecką).
Są nowe toalety, bardzo ładne.
 
Radzimów Górny .
Budynek po byłej szkole.
Na parterze wyremontowana jest jedna sala. Druga nie nadaje się do użytku. Po remoncie centralnego ogrzewania pozostawiono w niej częściowo zerwane podłogi. W kotłowni jest bałagan, jest dużo szlaki. Centralne ogrzewanie wykonane jest niewłaściwie 
Otoczenie budynku jest zaniedbane - trawa. Należy zabezpieczyć nieczynną studnię.
Szatnia dla sportowców  - otoczenie budynku jest zaniedbane – wysoka trawa.
 
Świetlica w Radzimowie Dolnym
Świetlica jest w trakcie remontu. Jest czysto, kolorowo, świetlica jest zadbana. Kuchnia bardzo dobrze wyposażona. Na uznanie zasługuje zaangażowanie sołtysa i mieszkańców. Problemem jest podłączenie się do szamba. Z powodu braku porozumienia współwłaścicieli, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej został wstrzymany. Kolejną sprawą wymagającą pilnego załatwienia jest częściowa naprawa dachu. Tej odremontowanej świetlicy grozi zalanie z powodu przeciekającego dachu. Sołtys szacuje remont dachu na ok. 2.000 zł.
 
Świetlica w Biernej
Świetlica zajmująca trzy pomieszczenia nie nadaje się do użytku. Przebywanie w niej grozi zdrowiu i bezpieczeństwu (wilgoć i spuchnięta podłoga).
 
Świetlica w Miedzianej
Jest czysto. Wykonane jest nowe pomieszczenie kuchenne, nowa scena. Niedawno przeprowadzony remont był źle wykonany. Odpada gładź, która położona została na farbę olejną. Jest wilgoć. Dwa małe piecyki nie są w stanie ogrzać dużej Sali. Do remontu jest dach, instalacja elektryczna. Otoczenie świetlicy jest zaniedbane – wysoka trawa i krzewy.
 
Świetlica w Starym Zawidowie
Są dwa pomieszczenia. W jednym wymieniono okna, do wymiany pozostała podłoga. Oba pomieszczenia wymagają remontu. W drugim pomieszczeniu ulatnia się czad. Świetlica kilkakrotnie była zalana przez właściciela mieszkania na piętrze. Jest toaleta, ale rury wodno-kanalizacyjne utrudniają korzystanie z niej. Lokator z pietra blokuje dostęp do komórki i z tego powodu świetlicowa przechowuje węgiel w workach w świetlicy. Właściciel mieszkania na piętrze niewłaściwie podłączył instalację wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną, użytkuje plac przed świetlicą, blokuje dostęp do komórki, zalewa świetlicę. Ponadto zaskarżył do sądu za hałas. Sprawa dotyczyła puszczania muzyki w godzinach pracy świetlicowej ok. godz. 20. Obecnie świetlica czynna jest do godz. 19. Świetlicowa zaocznie skazana została na 200 zł. grzywny. Odwołała się od wyroku i obecnie oczekuje na rozprawę.
 
Świetlica w Skrzydlicach
Wymaga malowania. Do wymiany są okna i drzwi. Dach przecieka i wymaga częściowej naprawy. Są plany wykonania dwóch kominków do ogrzania świetlicy. Częściowo wyposażona jest w naczynia kuchenne. Za środki sołeckie wybudowano toalety.
 
Świetlica w budowie we Wrociszowie Górnym
Wykonawca powinien poprawić część szczytu jednej ze ścian. Budynek jest niezabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
 
Świetlica we Wrociszowie Dolnym
Świetlica wymaga remontu. Pomieszczenia są zaniedbane, jest wilgoć. Część wyposażenia świetlicy przechowuje sołtys, np. szklanki, czajnik, gry planszowe, Świetlica ma nowe drzwi wejściowe. Planowana jest adaptacja pomieszczenia gospodarczego na dodatkowe pomieszczenie dla świetlicy.
 
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
 1. Ożywić zainteresowanie świetlic przez rady sołeckie. W okresie, gdy gospodarzem świetlic były rady sołeckie świetlice były w lepszym stanie. Drugi kierunek działania to szukanie środków pozabudżetowych i w ten sposób kolejno remontować świetlice, tak jak Studniska Dolne.
 2. Podjąć działania odnośnie świetlicy w Starym Zawidowie, aby administracyjnie rozwiązać problem lokatorów na I piętrze.
 3. Rozwiązać problem podłączenia toalet w Radzimowie Dolnym oraz pilnie zabezpieczyć środki na remont dachu.
 4. Zamknąć świetlicę wiejską w Biernej – nie nadaje się ona do użytku i znaleźć inne rozwiązanie tego problemu.
 5. Zatrudnić świetlicową na cząstkę etatu w świetlicy w Skrzydlicach.
 6. Zadbać o porządek po byłej szkole w Radzimowie Górnym (sale, kotłownia, centralne ogrzewanie wadliwie wykonane, otoczenie budynku i nowej szatni).
 7. Zadbać o porządek wokół świetlicy w Miedzianej.
 8. Zrobić wszystko, aby przed zimą zabezpieczyć świetlicę wiejską we Wrociszowie Górnym (okna, drzwi).
 9. Przykłady zadbanych świetlic i właściwych działań to Mikułowa, Radzimów Dolny Skrzydlice.
 10. Zdaniem komisji następuje systematyczna dewastacja świetlic wiejskich. Poza nielicznymi wyjątkami widoczny jest pogarszający się stan techniczny świetlic. W świetlicach brakuje podstawowych warunków sanitarnych, jest zaduch i wilgoć.
 11. Komisja stwierdza pełną zasadność umieszczenia środków w budżecie gminy na remont chodnika przy szkole w Studniskach Dolnych.
 
Komisja wyraża podziękowanie dyrektorowi GOK za udział w lustracji świetlic.
 
 
Ad. 2
Po lustracji świetlic wiejskich odbyło się spotkanie z dyrektorem GOK i Grzegorzem Żakiem mieszkańcem Studnisk Dolnych.
1. Dyrektor mówił o :
- najbliższych imprezach organizowanych przez GOK (półkolonie , rajd rowerowy, dożynki).    Mówił , że na warsztatach teatralnych nie było dzieci ze szkoły podstawowej w Sulikowie)
- nie przewiduje zmian kadrowych w GOK,
- jest po rozmowach w sprawie ubezpieczenia obiektów,
 
2. Komisja zapoznała się z działalnością Grzegorza Żaka, poety, człowieka kultury, autora książek o naszych ziemiach. Mówiono o możliwościach i formach współpracy.
 
 
Ad. 3
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
 1. W sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina w gminie Sulików, na lata 2007-2013,
 2. W sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulików, na lata 2007-2013,
 3. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
 4. O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 5. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów,
 6. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
 
Komisja jednogłośnie zaakceptowała wszystkie projekty uchwał.
Dodatkowo Wójt zasygnalizował jeszcze projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r., wprowadzającą dotację dla Rejonowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śl.
- i ewentualnie dwie uchwały o przystąpieniu do zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1530.
 
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk
   

Ilość odwiedzin: 2599
Skrócony opis: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2007r. o godz. 10.00
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 15:12:32
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 15:12:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 15:14:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner