logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XX_145_08
         minus XX_147_08
         minus XX_148_08
         minus XX_149_08
         minus XX_150_08
         minus XX_151_08
         minus XX_152_08
         minus XX_153_08
         minus XX_154_08
         minus XX_155_08
         minus XX_156_08
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Czerwiec > XX_149_08

UCHWAŁA NR XX/149/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU
 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.    Przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi :
1)      Sulików, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/197/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
2)      Mała Wieś Górna, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/200/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
3)      Radzimów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/203/2001 z dnia 29 maja 2001 roku
4)      Stary Zawidów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/205/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
5)      Miedziana, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/201/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
6)      Skrzydlice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/204/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
7)      Wielichów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/208/2001 z dnia 29 maja 2001 roku,
8)      Wrociszów Górny, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XXXI/211/2001 z dnia 29 maja 2001 roku.
2.    Opracowanie sporządza się w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
3.    Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 zwane będzie MPZP PARK WIATROWY RADZIMÓW.
§ 2.
Granice obszarów, objętych projektem MPZP PARK WIATROWY RADZIMÓW przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2008-07-03 19:26:12 - Załącznik 1 do uchwały Nr XX/149/08 (262.08 kB)

Ilość odwiedzin: 2410
Skrócony opis: w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wroci
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03 13:48:10
Data udostępnienia informacji: 2008-07-03 13:48:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 19:27:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner