logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
minus Roboty budowlane
   plus Archiwum
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
   minus Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
   minus Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
   minus Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
   minus Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania od Wykonawców dot. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne”
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRZETARGI > Roboty budowlane

Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
3. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
4. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
5. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
6. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
7. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
8. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
9. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
10. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
11. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
13. Ogłoszenie o przetargu
dot. modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
14. Ogłoszenie o przetargu
dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kaplicy cmentarnej [..]
15. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot.: Zamówienia publicznego "Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
17. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Budowy kaplicy cmentarnej w Radzimowie
18. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików
19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym"
20. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików".
21. Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym
22. Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24. Ogłoszenie o przetargu
III Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym”
25. Informacja z publicznego otwarcia ofert
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27. Ogłoszenie o przetargu
III Przetarg - Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
28. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
29. Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
30. Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
Zmiana treści SIWZ
31. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
dot."Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka pod utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania: "Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne (...)".
32. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
33. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
34. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
35. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
36. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
37. Zawiadomienie o wyniku postępowania
"Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka..."
38. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
39. Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
40. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
41. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
Ogłoszenie o zamówieniu
42. Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania od Wykonawców dot. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne”
Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania
43. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
44. Ogłoszenie o przetargu Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym (zadanie rekultywacyjne – droga dojazdowa do gruntów rolnych).
45. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych- działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne
46. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
47. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704,777 i 815 w Radzimowie Górnym (zadanie rekultywacyjne- droga dojazdowa do gruntów rolnych)

W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie obwieszczenia zamówień publicznych w zakresie  dostaw.

Ilość odwiedzin: 193788
Nazwa dokumentu: Roboty budowlane
Skrócony opis: Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na roboty budowlane.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 10:11:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner