logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
minus Usługi
   plus Archiwum
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Informacja o zakończeniu postępowania
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
   minus Notatka z rozezania cenowego
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRZETARGI > Usługi

Spis dokumentów:
1. Archiwum
Archiwum przetargów na usługi
2. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania: "Modernizacja zabytkowej przystai spotkań w Studniskach Górnych".
3. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania: "Modernizacja zabytkowej przystai spotkań w Studniskach Górnych".
4. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Na wykonanie zadania pn: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików"
5. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Na wykonanie zadania pn: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików"
6. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
7. Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
8. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików
9. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2018 roku
10. Ogłoszenie o zamówieniu
dot. dowozów uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
11. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY SULIKÓW w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
dot. zimowego utrzymania dróg w Gminie Sulików w 2018 roku.
13. Informacja o zakończeniu postępowania
dot. dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików na rok 2018.
14. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików" oraz "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów".
15. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
16. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na „Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy".
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy (...)"
18. ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu
19. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego."
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21. Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
ogłoszenie o zamówieniu
22. Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
Ogłoszenie o zamówieniu
23. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
24. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
28. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej
29. Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
Opracowanie dokumentacji Projektowo - kosztorysowej w ramach zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego
30. Notatka z rozezania cenowego
Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej w ramach zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego

W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie obwieszczenia w zakresie zamówień publicznych o usługach.

Ilość odwiedzin: 198061
Nazwa dokumentu: Usługi
Skrócony opis: Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na usługi.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 10:10:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner