logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXXVI/277/09
         minus XXXVI/278/09
         minus XXXVI/279/09
         minus XXXVI/280/09
         minus XXXVI/281/09
         minus XXXVI/282/09
         minus XXXVI/283/09
         minus XXXVI/284/09
         minus XXXVI/285/09
         minus XXXVI/286/09
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Grudzień > XXXVI/285/09

UCHWAŁA NR XXXVI/285/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 49.918,26 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.918,26 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
po stronie dochodów 16.220.757,12 zł
po stronie wydatków 15.465.573,11 zł
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
 
1. Pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyznania w wysokości 12.166,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
 
2. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania w wysokości 35.424,00 zł środków na uzupełnienie dochodów gmin.
 
3. Umowa nr UWA/000239/01/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawarta w dniu 16 grudnia 2009 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu na dofinansowanie obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru A programu w kwocie 81,74 zł.
 
4. Umowa nr DEFS-0/2581/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zawarta z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej” w kwocie 18.950,00 zł.
 
5. Dokonano przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej po dokonaniu analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy.
 
Wydatki
 
1. Wnioski Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 15 i 18 grudnia 2009 roku dotyczące wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009.
 
2. Wniosek Szkoły Podstawowej w Biernej nr 260/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009 (realizacja częściowa).
 
3. Wniosek Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 284/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009 (realizacja częściowa).
 
4. Wniosek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009.
 
5. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł, z tego:
- w dziale 754, rozdziale 75412, § 6230 o kwotę 9.000,00 zł dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na zakup bramy garażowej,
- zwiększono o kwotę 9.000,00 zł, z tego:
- w dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 o kwotę 9.000,00 zł dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na zakup i montaż bramy garażowej w remizie.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2917
Nazwa dokumentu: XXXVI/285/09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-30 13:23:00
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 13:23:19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 16:07:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner