logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
minus Informacje i komunikaty
   plus Komunikaty
   minus Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
   minus Informacje o środowisku
      plus Plany i programy
      minus Wykaz informacji o środowisku
         minus Archiwum
            plus 2009
            minus 2010
               plus KARTA A 2010
               minus KARTA B 2010
                  minus 2010/B/1
                  minus 2010/B/2
                  minus 2010/B/3
                  minus 2010/B/4
                  minus 2010/B/5
                  minus 2010/B/6
                  minus 2010/B/7
                  minus 2010/B/8
                  minus 2010/B/9
                  minus 2010/B/10
                  minus 2010/B/11
                  minus 2010/B/12
                  minus 2010/B/13
                  minus 2010/B/14
                  minus 2010/B/15
                  minus 2010/B/16
                  minus 2010/B/17
                  minus 2010/B/18
                  minus 2010/B/19
                  minus 2010/B/20
                  minus 2010/B/21
                  minus 2010/B/22
                  minus 2010/B/23
                  minus 2010/B/24
                  minus 2010/B/25
               plus KARTA E 2010
            plus 2011
            plus 2012
         minus Wykaz
         minus Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
      minus Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      plus Rejestr działalności regulowanej
      minus Centrum informacji o środowisku
      minus Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
      minus Usuwanie drzew i krzewów
      plus Gospodarka odpadami
   minus Organizowanie zgromadzeń
   minus Nieodpłatna pomoc prawna
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Program Wymiany Pieców
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. 2010/B/1
Postanowienie opiniujące pozytywnie przedstawiony wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2. 2010/B/2
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2380 D relacji Studniska Dolne-Sulików
3. 2010/B/3
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 748/4 Sulików
4. 2010/B/4
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 521/3 Sulików
5. 2010/B/5
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej nr 357-m. Sulików
6. 2010/B/6
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 199, Stary Zawidów
7. 2010/B/7
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 96/7,Mała Wieś Górna
8. 2010/B/8
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia drzew z działki nr 306, obręb Studniska Dolne
9. 2010/B/9
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki nr 543/23, obręb Studniska Dolne
10. 2010/B/10
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr 270/1, 269, 259, obręb Mała Wieś Dolna
11. 2010/B/11
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2383D, w miejscowości Mała Wieś Dolna
12. 2010/B/12
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew oraz na nie zezwalająca na usuniecie 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne-Sulików
13. 2010/B/13
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 27/2, 28, 30/1 Sulików
14. 2010/B/14
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 332 obręb Studniska Górne
15. 2010/B/15
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 521/4 obręb Sulików
16. 2010/B/16
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 1 szt drzewa oraz zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnących w pasie dr powiatowej nr 2378D w miejscowości Radzimów Górny
17. 2010/B/17
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie dr powiatowej nr 2378D w miejscowości Radzimów Górny
18. 2010/B/18
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew rosnących w pasie dr powiatowej nr 2372D w miejscowości Mikułowa
19. 2010/B/19
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w pasie dr powiatowej nr 2380D relacji Studniska-Sulików
20. 2010/B/20
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew rosnących w pasie dr powiatowej nr 2380D relacji Studniska-Sulików
21. 2010/B/21
Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew rosnących w pasie dr powiatowej nr 2378D w miejscowości Mikułowa
22. 2010/B/22
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 16 szt. drzew oraz zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew rosnących w pasie dr powiatowej nr 2386D relacji Radzimów-Zawidów
23. 2010/B/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w Studniskach Górnych.
24. 2010/B/24
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia [...]
25. 2010/B/25
Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 Głównego Punktu Zasilania (GPZ)[...]

Ilość odwiedzin: 1834
Nazwa dokumentu: KARTA B 2010
Skrócony opis: Karta typu B
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-21 08:16:40
Data udostępnienia informacji: 2010-01-21 08:16:40
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 09:00:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner