logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXXVIII/291/10
         minus XXXVIII/292/10
         minus XXXVIII/293/10
         minus XXXVIII/294/10
         minus XXXVIII/295/10
         minus XXXVIII/296/10
         minus XXXVIII/297/10
         minus XXXVIII/298/10
         minus XXXVIII/299/10
         minus XXXVIII/300/10
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Luty > XXXVIII/300/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Wasiluk na Wójta Gminy Sulików.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), w związku art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku, ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Po zapoznaniu się ze skargą Pana Stanisława Wasiluk na bezczynność Wójta Gminy Sulików, Rada Gminy Sulików postanawia uznać skargę za niezasadną.
 
§ 2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/300/09
Rady Gminy Sulików
z dnia 24 lutego 2010 roku
 
Uzasadnienie:
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pana Stanisława Wasiluk zamieszkałego w Biernej na bezczynność Wójta Gminy Sulików polegającą na nie przycięciu konarów drzewa znajdującego się na posesji stanowiącej własność Pana Wasiluk.  Pan Wasiluk otrzymał pisemną odpowiedź od Wójta Gminy Sulików, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązek utrzymywania drzewa w należytym stanie i wykonywanie właściwych zabiegów pielęgnacyjnych ciąży na właścicielu posesji. Ponadto drzewo rosnące na posesji Pana Wasiluk nie jest ujęte w powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Sulików i nie jest również pomnikiem przyrody wbrew temu co twierdził Pan Wasiluk. W związku z tym na jego cięcie nie jest wymagane zezwolenie.
Ze strony Wójta Gminy Sulików, nie miała miejsca bezczynność, ponieważ Pan Wasiluk otrzymał odpowiedź na swoje pismo, w pełni uzasadniającą odmowne rozpatrzenie jego prośby.
W związku z powyższym Rada Gminy na sesji w dniu 24 lutego 2010 roku podjęła decyzję
o uznaniu skargi za niezasadną.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1972
Nazwa dokumentu: XXXVIII/300/10
Skrócony opis: W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Wasiluk na Wójta Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pajak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-24 09:01:00
Data udostępnienia informacji: 2010-03-29 09:01:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-29 09:07:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner