logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Sierpień
         minus XLV/340/10
         minus XLV/341/10
         minus XLV/342/10
         minus XLV/343/10
         minus XLV/344/10
         minus XLV/345/10
         minus XLV/346/10
         minus XLV/347/10
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Sierpień > XLV/340/10

 

UCHWAŁA NR XLV/340/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 – 212 i art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie
 
 
 
Dochody:
 
1.      Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 17.000,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku.
 
2.      Zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10.000,00 zł (dział 852, rozdział 85212, § 0980). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku.
 
3.      Dokonuje sie przeniesienia środków w kwocie 8.000,00 zł z działu 852, rozdziału 85219, § 0830 do działu 852, rozdziału 85228 § 0830. Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku.
 
 
Wydatki:
 
1.      Zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup działki nr 144/8 obręb Sulików pod budowę przepompowni ścieków (pismo Urzędu Gminy Sulików nr MK.71400-3/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku).
 
2.      Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.000,00 zł z działu 900, rozdziału 90002, § 4300 do działu 010, rozdziału 01008, § 3020 na podstawie pisma Urzędu Gminy Sulików nr OS.6217-5-3/10 z dnia 30 lipca 2010 roku.
 
3.      Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 128.547,00 zł z działu 900, rozdziału 90015, § 4300 do:
-        działu 600, rozdziału 60016, § 4270 kwoty 50.000,00 zł na remonty dróg gminnych,
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4270 kwoty 50.000,00 zł na remonty dróg wewnętrznych,
-        działu 801, rozdziału 80110, § 4210 kwoty 28.547,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania uszczelnienia i izolacji dachu membraną poliuretanową w budynku gimnazjum (wniosek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie nr ZSPiG/3011/8/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku).

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2072
Nazwa dokumentu: XLV/340/10
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-30 10:12:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-21 10:12:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-21 10:20:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner