logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików: Remont obiektów budowlanych uszkodzonych podczas powodzi
z dnia 7 sierpnia 2010r. w miejscowościach: Radzimów Górny, Bierna i Mała Wieś Górna.

Numer ogłoszenia: 339060 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sulikow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont obiektów budowlanych uszkodzonych podczas powodzi z dnia 7 sierpnia 2010r. w miejscowościach:  Radzimów Górny, Bierna i Mała Wieś Górna.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I: „Remont obiektów budowlanych uszkodzonych podczas powodzi z dnia 7 sierpnia 2010r. w miejscowości Radzimów Górny”.
 
Zadanie A:
Przewidziany do remontu most sklepiony kamienny to budowla o świetle 4,2x2,1 m i L = 5,3m. Most usytuowany jest na drodze gminnej nr 109797D w jej km 0+339,2 w miejscowości Radzimów Górny.
Most ma uszkodzone przyczółki oraz uszkodzone i popękane skrzydełka.
Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu, w ścianach skrzydełek oraz w ścianie czołowej na wlocie i wylocie.
 
Zadanie B:
Przewidziany do remontu most sklepiony kamienny to budowla o świetle 5,75x2,60 m i L = 6,0m. Most usytuowany jest na drodze gminnej nr 109797D w jej km 0+975 w miejscowości Radzimów Górny. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda podmyła fundamenty mostu. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu, w ścianach skrzydełek.
 
Zadanie C:
Przewidziany do remontu most żelbetowy to budowla o świetle 3,85x2,00 m i L = 5,3m. Most usytuowany jest na zjeździe z drogi gminnej nr 109797D na drogę wewnętrzną (działka nr 804) w miejscowości Radzimów Górny. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda uszkodziła skrzydełka i przyczółki, podmyła fundamenty. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek.
 
Zadanie D:
Przewidziany do remontu most sklepiony kamienny to budowla o świetle 4,5x2,16 m i L = 5,2m. Most usytuowany jest na drodze gminnej nr 109797D w jej km 0+419,22 w miejscowości Radzimów Górny.
Most ma popękane odsadzki i podmyte fundamenty. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu, w ścianach skrzydełek oraz w ścianie czołowej na wlocie i wylocie.
 
Zadanie E:
Przewidziany do remontu most żelbetowy to budowla o świetle 4,0x1,70 m i L = 3,5m. Most usytuowany jest na zjeździe z drogi gminnej nr 109797D na drogę wewnętrzną (działka nr 794) w miejscowości Radzimów Górny. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda uszkodziła skrzydełka i przyczółki, podmyła fundamenty. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głeb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek.
 
Część II: „Remont obiektów budowlanych uszkodzonych podczas powodzi z dnia 7 sierpnia 2010r. w miejscowości Bierna”.
 
Zadanie A:
Przewidziany do remontu most żelbetowy to budowla o świetle 4,6x1,90 m i L = 5,0m. Most usytuowany jest na drodze gminnej nr 109797D w jej km 1+905 w miejscowości Bierna. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda uszkodziła przyczółki i podmyła fundamenty.
Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek.
 
Zadanie B:
Przewidziany do remontu most żelbetowy to budowla o świetle 4,15x2,20 m i L = 4,0m. Most usytuowany jest na drodze wewnętrznej – działka nr 420 i 430 w miejscowości Bierna. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda uszkodziła przyczółki i skrzydełka oraz podmyła fundamenty.
Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głeb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek.
 
Zadanie C:
Przewidziany do remontu most dwuoczkowy sklepiony ceglano-kamienny to budowla o świetle 2,6x1,7m + 2,85 x1,7 m i L = 6,3m. Most usytuowany jest na drodze gminnej nr 109797D w jej km 2+229,6 w miejscowości Bierna. Przyczółki mostu oraz skrzydełka o konstrukcji betonowo-kamiennej, płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda uszkodziła środkowy filar, przyczółki i fundamenty oraz podmyła skrzydełka. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek oraz w ścianie czołowej na wlocie i wylocie.
 
Zadanie D:
Przewidziana do remontu kładka stalowo-drewniana to budowla o świetle 5,0x1,95 m i L = 3,2m. Kładka usytuowana jest na działkach nr 201 i 202 w miejscowości Bierna. Przyczółki kładki oraz skrzydełka o konstrukcji betonowokamiennej. Wielka woda uszkodziła przyczółki, skrzydełka i podmyła fundamenty. Załączony przedmiar robót obejmuje:
Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
Rura z PCV na koziołkach dla przeprowadzenia płynącej wody;
Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
Usunąć grunt z dna kładki na głeb. 0,30m;
Wbudować w dnie kładki narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
Uzupełnić wszelkie braki betonu (muru) materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych kładki i w ścianach skrzydełek.
 
Część III: „Remont obiektów budowlanych uszkodzonych podczas powodzi z dnia 7 sierpnia 2010r. w miejscowości Mała Wieś Górna”.
 
Zadanie A:
Przewidziany do remontu most sklepiony kamienny o świetle 4,6 x 1,6m i L = 6,0m. Most usytuowany jest na drodze wewnętrznej – działka nr 28 w miejscowości Mała Wieś Górna. Przyczółki mostu i skrzydełka o konstrukcji betonowo-kamiennej.
Wielka woda podmyła fundamenty mostu i częściowo uszkodziła przyczółki i skrzydełka. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rurą z PCV na koziołkach przeprowadzić należy wodę płynąca;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręcznie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki muru materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu i w ścianach skrzydełek oraz w ścianie czołowej na wlocie i wylocie.
 
Zadanie B:
Przewidziany do remontu most żelbetowy o świetle 3,9 x 1,45m i L = 3,5m. Most usytuowany jest na zjeździe z drogi powiatowej nr 2371D na posesję nr 31 w miejscowości Mała Wieś Górna. Płyta jezdna żelbetowa.
Wielka woda podmyła fundamenty mostu i częściowo uszkodziła przyczółki. Most nie posiada skrzydełek. Załączony przedmiar robót obejmuje:
• Wykonanie grodzy górnej i dolnej z worków z piaskiem oraz założenie folii grubości 1mm; grodza o wymiarach szer. góra 1,0m; skarpy o nachyleniu 1:0,5, wysokość 0,60m;
• Rura z PCV na koziołkach przeprowadzić należy wodę płynąca;
• Odwodnienie dołu fundamentowego przez pompowanie wody;
• Ręczenie wykonać wykop pod odsadzkę;
• Wykonać odsadzkę – wbudować beton C20/25;
• Usunąć grunt z dna mostu na głęb. 0,30m;
• Wbudować w dnie mostu narzut kamienny warstwa grubości 30cm na geowłókninie;
• Uzupełnić wszelkie braki betonu materiałami chemii budowlanej w ścianach wewnętrznych mostu.
 
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji rysunkowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych do SIWZ.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty: oświadczenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl w zakładce: przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. nr 107.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików Pokój nr 103 (Biuro Obsługi Klienta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Aby obejrzeć dokumentacje projektową w postaci rysunków technicznych należy zainstalować program, który jest dostępny pod adresem: http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/3923/DwfViewerSetup.msi

UWAGA UŻYTKOWNICY INTERNET EXPLORER !
W momencie zainstalowania programu i próbie otworzenie załącznika graficznego może pojawić się problem z jego wyświetleniem. Należy wtedy po najechaniu kursorem na załącznik nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać pozycje: " Zapisz element docelowy jako... " i zapisać załącznik na dysk twardy. Dopiero wtedy będzie możliwe prawidłowe obejrzenie załącznika. Poniżej rysunek podglądowy.


Załączniki do pobrania: 2010-10-20 15:04:14 - Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (193.57 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu "Remonty mostów w miejscowościach: Radzimów Górny, Bierna i Mała Wieś Górna".
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-10-20 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-20 15:16:02

Wersja do wydruku...

corner   corner