logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
minus Nieruchomości
   minus Archiwum
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      minus 2016
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
   minus Zarządzenie Nr II.282.2017
   minus Zarządzenie Nr II.283.2017
   minus Zarządzenie Nr II.284.2017
   minus Zarządzenie Nr II.285.2017
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargów
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus informacja
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości
   minus Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
   minus Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
   minus Informacja
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargów
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wykazie nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
   minus Informacja o II przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenie o III przetargu.
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku I przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku II przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości na sprzedaż
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Informacja o wyniku III przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Ogłoszenie o IV przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o II przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Informacja o wyniku I przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o II przatargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wyniku II przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Ogłoszenie o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Nabór na wolne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
minus Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr II w Jeleniej Górze
minus POSTANOWIENIE NR 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sulików na stałe obwody głosowania
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRZETARGI > Nieruchomości > Archiwum > 2016

Spis dokumentów:
1. Informacja Wójta Gminy Sulików
O wywieszonych ogłoszeniach o przetargach, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików
2. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę - Działka Nr 25, 0,47 ha, obręb Bierna
3. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę - Działka Nr 23, 1,46 ha, obręb Bierna
4. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę - Działka Nr 342, 1,25 ha, obręb Miedziana
5. Informacja o wywieszeniu wykazów
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
6. Informacja o wyniku przetargu
I ustny nieograniczony przetarg na dzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 342, obręb Miedziana.
7. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka Nr 142 o powierzchni 0,07 ha obręb Sulików.
8. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszlanego Nr 1U położonego w obrębie Starego Zawidowa Nr 115.
9. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w obrębie Mikułowa Nr 39
10. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkanlego, użytkowego Nr 2, położonego w obrębie Mała Wieś Górna Nr 29
11. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę Nr 701/8 o powierzchni 0,0967 ha, obręb Sulików.
12. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczoony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka Nr 701/10 o powierzchni 0,2737 ha.
13. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, Mała Wieś Górna wraz z działką Nr 136/23.
14. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami, Studniska Dolne Nr 5 wraz z działką Nr 133.
15. Ogłoszenie o przetargu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, Sulików ul. Nowe Miasto nr 14 wraz z działką nr 513/6.
16. Informacja Wójta Gminy Sulików
O wywieszeniu ogłoszeń o przetargach, na sprzedaż nieruchomości
17. Informacja o wyniku przetargu
I ustny przetarg nieograniczony,który odbył się w dniu 23 maja 2016 r. na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, Stary Zawidów Nr 115.
18. Informacja o wyniku przetargu
I ustnu przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb Studniska Dolne wraz z działką Nr 133.
19. Informacja o wywieszeniu wykazów
Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia.
20. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń
O przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików.
21. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego użytkowego nr 2, położony w obrębie Mała Wieś Górna Nr 29.
22. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego użytkowego nr 1U, położony w obrębie Mała Wieś Górna Nr 115.
23. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, w Małej Wsi Górnej wraz z działką Nr 136/23.
24. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Sulików.
25. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Sulików.
26. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń
O przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików.
27. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi, przy ul. Nowe Miasto Nr 15 wraz z działką nr 513/6.
28. Ogłoszenie o przetargu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami, Studniska Dolne Nr 5 wraz z działką Nr 133.
29. Informacja o wywieszeniu wykazów
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oddania we współużytkowanie wieczyste [...]
30. Informacja o wyniku przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - Stary Zawidów Nr 115
31. Informacja o wyniku przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na przedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - Studniska Dolne wraz z działką Nr 133.
32. Informacja o wywieszeniu wykazów
Przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
33. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
34. Informacja o wywieszeniu wykazów
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Ilość odwiedzin: 31747
Nazwa dokumentu: 2016
Skrócony opis: Archiwum nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06 10:07:42
Data udostępnienia informacji: 2012-03-06 10:07:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 11:25:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner