logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         minus 2012
            minus Styczeń 2012
            minus Luty 2012
            minus Marzec 2012
            minus Kwiecień 2012
            minus Maj 2012
            minus Czerwiec 2012
            minus Wrzesień 2012
            minus Październik 2012
            minus Listopad 2012
            minus Grudzień 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
 Kwiecień 2012 r.
 
W miesiącu kwietniu Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu kwietniu.
2. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Sulików za 2011 rok.
3. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
4. W dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 1500 odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej. Głównym tematem posiedzenia była działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, w tym: remonty świetlic wiejskich, harmonogram imprez w 2012 roku, spotkanie z pracownikami Ośrodka. Członkowie Komisji wizytowali w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wyremontowanym w ramach zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
5.  W dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 1530  odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Głównym tematem posiedzenia była działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – zasady finansowania i rozliczania dotacji z budżetu gminy.
6. W dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 1530 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Głównym tematem posiedzenia była informacja na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich.
7. W dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 1500 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików klubom sportowym i jednostkom ochotniczych straży pożarnych w latach 2008, 2009, 2010.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N1.413`.334.2012.RB z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia informacji na temat powodów wyłączenia z użytkowania jedynie części dróg gminnych, o których mowa w uchwałach Rady Gminy Sulików nr XVIII/130/12 i nr XVIII/131/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
  2. Roczne sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Zawidowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików.
  3. Uchwała nr I/105/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sulików za 2011 rok.
  4. Pismo Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie zawierające propozycje formy przekształcenia Zakładu, uwzględniającą zarówno interes Gminy Sulików jak również jego dotychczasowych pracowników.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Nazwa dokumentu: Kwiecień 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików - Kwiecień 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-30 09:17:40
Data udostępnienia informacji: 2012-04-30 09:17:40
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-30 09:24:45

Wersja do wydruku...

corner   corner