logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 R. DO DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
W okresie od dnia 27 września 2012 r. do dnia 30 października 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Spotkanie z Panem Piotrem Błaszkowem Dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.
 2. Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 3. Walne Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 4. Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 5. Spotkanie z Panią Barbarą Kowalczyk – Prezesem Zgorzeleckiej Fundacji Rozwoju „EDU” w sprawie funkcjonowania punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 6. Spotkanie z Panią Małgorzatą Wołoszka z Pracowni Projektowej „PLAN” z Jeleniej Góry w sprawie analizy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików.
 7. Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej organizowany w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 8. Spotkanie z mieszkańcami Skrzydlic i Zawidowa w sprawie silosów do przechowywania kukurydzy, które są zlokalizowane na terenie Gminy Sulików.
 9. Podpisanie umów w Kancelarii Notarialnej na sprzedaż: lokalu użytkowego w Studniskach Dolnych, działki gruntu na powiększenie dotychczasowej powierzchni na ul. Nowe Miasto w Sulikowie, działkę gruntu w Radzimowie Górnym, działki gruntu na powiększenie dotychczasowej powierzchni w Starym Zawidowie, działki gruntu w Radzimowie Górnym, lokalu użytkowego w Biernej.
 10. Konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu pn. „Szlaki Konne Orężem Turystyki” realizowanego w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” przez Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie oraz LGD Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na terenie Zamku w Kliczkowie.
 11. Spotkanie z Firmą GEO RENEWABLES, architektem pracującym nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików oraz Spółki SUPLAZ w sprawie stref ochronnych wokół ujęć wodnych.
 12. Udział w II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego organizowanym przez Lokalny Inkubator NGO oraz Stowarzyszenie Interklub Femina w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.
 13. Spotkanie w sprawie dostępu do internetu w technologii WiMAX na terenie Gminy Sulików z Firmą Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
 14. Udział w II Sulikowskich Mistrzostwach Sołectw na Placu Wolności w Sulikowie.
 15. Udział w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Sulikowie.
 16. Udział w Dniu Seniora organizowanym przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 3. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 5. W sprawie wyznaczenia na rok 2013 miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.
 6. Zmieniające Nr I.2015.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
 8. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca na roboty dodatkowe w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 475 i działka nr 469 w Radzimowie Dolnym”.
 2. Umowa na dystrybucję materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadania pt. „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
 3. Umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Darbud na wycinkę drzewa przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Starym Zawidowie.
 4. Umowa z Firmą Produkcyjno-Handlową PESMENPOL z Trzemeśni na dostawę i montaż pilkochwytów na boisku sportowym w Sulikowie.
 5. Umowa na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły przez rodzica.
 6. Umowy w ramach realizacji zadania pn. „Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej – realizacja projektu „Każde dziecko potrafi …” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS” zawarte
  z nauczycielami.
 7. Umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowo - Produkcyjnym „Arabeska” z Bydgoszczy na zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących na potrzeby Sołectwa Mała Wieś Dolna.
 8. Umowa z Firmą Markbud usługi ładowarko-koparką z Biernej na wykonanie robót ziemnych na terenie Izerskiego Placu Zabaw w Sulikowie.
 9. Umowa z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Sulikowie na obsługę bankową budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych gminy tj. Urzędu Gminy Sulików, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 10. Umowa z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie”.
 11. Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie”.

 

Ilość odwiedzin: 2366
Nazwa dokumentu: Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
Skrócony opis: W okresie od dnia 27 września 2012 r. do dnia 30 października 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-02 12:19:13
Data udostępnienia informacji: 2012-11-02 12:19:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner