logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus XVIII_126_04
         minus XVIII_127_04
         minus XVIII_128_04
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Maj > XVIII_128_04

UCHWAŁA nr XVIII/128/04

Rady Gminy Sulików

z 26 Maja 2004r

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1,2,3,10 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 403.910 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.205.187 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Zwiększone wydatki budżetowe o kwotę 1.801.277 zł zostaną sfinansowane środkami z:

- nadwyżki budżetowej w wysokości 1.199.134 zł,

- rozliczenia pożyczek długoterminowych w wysokości 602.143 zł.

 

§ 4.

 Ogólny plan budżetu gminy na 2004 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

-po stronie dochodów: 345.956 zł

-po stronie wydatków: 12.067.866 zł

 

§ 5.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Dochody

 

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 98.910 zł na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Górnych (dział 600, rozdział 60017, § 6260).

 

Podatek od nieruchomości w wysokości 305.000 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310).

 

Wydatki

 

Zwiększono wydatki:

1) w dziale 010, rozdziale 01010, § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu w Starym Zawidowie,

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 5.000 zł na modernizację ulicy 8-go Maja w Sulikowie,

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 15.000 zł na remont mostu na drodze w Radzimowie Górnym,

- w dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 o kwotę183.910 zł na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Górnych,

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 4270 o kwotę 10.000 zł na rozbiórkę komina w Radzimowie Górnym,

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku gospodarczego w Radzimowie Górnym,

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych,

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy,

- w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300 o kwotę 3.277 zł z przeznaczeniem na działalność sołectw (Skrzydlice 782 zł, Stary Zawidów 2.395 zł, Wrociszów Dolny 100 zł)

- w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050 o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową gimnazjum,

- w dziale 851, rozdziale 85111, § 6620 o kwotę 3.000 zł tytułem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem dla nowo otwartego Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,

- w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni,

- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym,

- w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy domu łużyckim

Załączniki do pobrania: 2004-06-15 10:34:43 - Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/128/04 (4.57 kB)
2004-06-18 10:10:59 - Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/128/04 (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7042
Nazwa dokumentu: Wsprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-15 09:44:08
Data udostępnienia informacji: 2004-06-15 09:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 14:37:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner