logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   minus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
      minus Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Zgłoszenie kandydatów na członków
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
      minus Zarządzenie Nr II.42.2015
      minus Obwieszczenie PKW z dn. 14.04.2015 r.
      minus Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnitwa
      minus Zarządzenie Nr II.44.2015
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
      minus Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu
      minus Obwieszczenie PKW
      minus Zarządzenie Nr II.54.2015
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
3. Zgłoszenie kandydatów na członków
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
4. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Dotycząca głosowania korespondencyjnego.
6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Dotyczy udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP.
7. Zarządzenie Nr II.42.2015
W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
8. Obwieszczenie PKW z dn. 14.04.2015 r.
O kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
9. Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnitwa
Do głosowania w wyborach Prezydenta RP.
10. Zarządzenie Nr II.44.2015
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
11. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
O składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1.
12. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
O składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.
13. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
O składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.
14. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
O składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4.
15. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
O składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.
16. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
17. Obwieszczenie PKW
Z dnia 12 maja 2015 r.
18. Zarządzenie Nr II.54.2015
O zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
19. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Z siedzibą w ZSPiG im. Jana Pawła II w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28
20. Informacja dla mężów zaufania
21. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r.
O wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów Prezydenta RP.

Ilość odwiedzin: 8364
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
Skrócony opis: Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 11:09:36
Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 11:09:36
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 14:26:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner