logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XIX_129_04
         minus XIX_130_04
         minus XIX_131_04
         minus XIX_132_04
         minus XIX_133_04
         minus XIX_134_04
         minus XIX_135_04
         minus XIX_136_04
         minus XIX_137_04
         minus XIX_138_04
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Czerwiec > XIX_138_04

 

Uchwała Nr XIX/138/04

Rady Gminy Sulików

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt  4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.915 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/04 Rady Gminy Sulików z 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.

Ogólny plan budżetu gminy  na 2004 rok  po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

po stronie dochodów 9.414.051 zł

 

po stronie wydatków 12.135.971 zł

 

§ 6.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Dochody

 

1)      Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 z 25.05.2004 r. w sprawie przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym  (dział 758, rozdział 75805, § 2920).

 

Wydatki

 

1)      Zwiększono wydatki:

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 23.915 zł na remonty dróg publicznych,

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 o kwotę 5.000 zł na remont mostu na drodze w Radzimowie Górnym.

 

2)      Dokonano przeniesień wydatków inwestycyjnego kwocie 25.000 zł dotyczących zadania inwestycyjnego- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Sulików w dziale 750, rozdziale 75023 z § 6050 do § 6060.

 

3)      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa (uchwała nr 01/04 zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa z 20.05.2004 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego na 2004 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 1.900 zł do:

- działu 921, rozdziału 92109, § 2550 kwotę 1.900 zł tytułem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej (1.700 zł) oraz działalność kulturalną (200 zł).

 

4)      Dokonano przeniesień  z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny (uchwała nr 01/04 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny z 29.04.2004 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego na 2004 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę

2.285 zł do:

- działu 600, rozdziału 60017, § 4300 kwotę 500 zł  na opłacenie transportu kamienia na drogi wewnętrzne,

- działu 921, rozdziału 92109, § 2550 kwotę 1.785 zł  tytułem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym.

 

5)      Dokonano przeniesień  z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne (uchwała nr 01/04 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne z 01.05.2004 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego na 2004 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 2.442 zł do:

- działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 1.221 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na zakup materiałów budowlanych,

- działu 801, rozdziału 80110, § 4210 kwotę 1.221 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na zakup kserokopiarki.

 

6)      Dokonano przeniesień  z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 02/04 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z 11.06.2004 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego na 2004 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 720 zł do:

 

- działu 921, rozdziału 92109, § 2550 kwotę 720 zł tytułem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych we wsi Wrociszów Dolny (100 zł) oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (620 zł).

 

7)      Dokonana przeniesień między paragrafami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wynikających z toku wykonywania budżetu.

Ilość odwiedzin: 7054
Nazwa dokumentu: W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-10-19 09:39:54
Data udostępnienia informacji: 2004-10-19 09:39:54
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-19 10:02:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner