logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 

Świadczeniami rodzinnymi są;

*  Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;

*  Świadczenia opiekuńcze.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje (art.4):

*   rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

*   opiekunowi faktycznemu dziecka;

*   osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko  (art.6 ust.1):

*    18 roku życia,

*    nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

*   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej,  jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny  przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł (netto).

 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2006 r.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku zycia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

* dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

*  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

*  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

* pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na 

   własne dziecko

* osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne

   na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 

         - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
         - ojciec dziecka jest nieznany;
         - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
           oddalone;
         - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
           dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
           tego dziecka


 


Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2008-02-07 14:57:19
Data udostępnienia informacji: 2008-02-07 14:57:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-07 15:08:46

Wersja do wydruku...

corner   corner