logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XVI_111_04
         minus XVI_112_04
         minus XVI_113_04
         minus XVI_114_04
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Marzec > XVI_114_04

 

UCHWAŁA NR XVI/114/04

RADY GMINY SULIKÓW

Z 31 MARCA 2004 ROKU

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.118 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.118 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Ogólny plan budżetu gminy na 2004 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

                po stronie  dochodów 8.422.179 zł

 

                po stronie  wydatków 8.342.812 zł

 

§ 4.

 

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uzasadnienie:

 

 

Dochody

 

Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004 roku informujące o ostatecznej subwencji ogólnej na 2004 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok (zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 25.118 zł w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920).

 

 

Wydatki

 

1. Zwiększono wydatki:

- w dziale 750, rozdziale 75023 oraz w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 6.618 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,

- w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.

 

2. Dokonano przeniesień:

a) zmniejszono:

- w dziale 900, rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 70.000 zł wydatki dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg,

b) zwiększono:

- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 25.000 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych,

- w dziale 750, rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 30.000 zł wydatki na komputeryzację wydziału finansowego,

- w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 15.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę punktów świetlnych w Mikułowej.

Załączniki do pobrania: 2004-11-29 09:11:55 - Załącznik nr 1 do uchwały XVI/114/04 (16.50 kB)
2004-11-29 09:15:27 - Załącznik nr 2 do uchwały XVI/114/04 (21.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4872
Nazwa dokumentu: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2004-11-29 09:04:36
Data udostępnienia informacji: 2004-11-29 09:04:36
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-29 09:15:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner