logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str.1) (RODO).

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików, tel. 757756911.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@sulikow.pl;

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z przepisów o pomocy społecznej w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy. Przetwarzanie będzie miało miejsce w systemach informatycznych, kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymogów ustawowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy i do zakończenia okresu archiwizacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor Gminnego Ośrodka
                                                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Sulikowie

                                                                                                                                                              /-/ Wioletta Pawluk

 

 

Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 11:26:12
Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:26:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 11:33:51

Wersja do wydruku...

corner   corner