logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oraz niezbędne dokumenty w załącznikach.

 

ZE WZGLĘDU NA OBSZERNY ROZMIAR NIEKTÓRYCH PLIKÓW PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ PRZY POBIERANIU PLIKÓW

Załączniki do pobrania: 2011-10-06 15:29:40 - Ogłoszenie o przetargu (49.74 kB)
2011-10-06 15:31:10 - Uchwała Budżetowa Gminy Sulików na rok 2011 (376.94 kB)
2011-10-06 15:32:05 - Uchwała Nr I/283/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 października 2011 roku (392.15 kB)
2011-10-06 15:45:06 - Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików (151.72 kB)
2011-10-07 08:06:17 - Uchwała Nr I/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 marca 2011 roku (251.12 kB)
2011-10-11 13:49:44 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniająca odpowiedzi na pytania (153.70 kB)
2011-10-12 09:30:25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (43.78 kB)
2011-10-12 09:49:52 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ (14.90 kB)
2011-10-12 10:16:24 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku (64.55 MB)
2011-10-12 10:19:29 - Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 r. (324.71 kB)
2011-10-12 10:25:15 - Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok (283.84 kB)
2011-10-12 10:27:46 - Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 (415.93 kB)
2011-10-12 10:28:24 - Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 (364.95 kB)
2011-10-12 10:33:29 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok (14.58 MB)
2011-10-12 10:34:11 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok (364.95 kB)
2011-10-12 10:34:53 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (243.34 kB)
2011-10-12 10:35:31 - Oświadczenie o braku zaległości budżetowych (37.19 kB)
2011-10-12 10:35:56 - Decyzja w sprawie nadania NIP (64.66 kB)
2011-10-12 10:36:29 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików_2009 (62.42 kB)
2011-10-12 10:37:01 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików_2010 (59.03 kB)
2011-10-12 10:37:35 - Zarządzenie w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego (98.85 kB)
2011-10-12 10:37:59 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (105.66 kB)
2011-10-12 10:39:16 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2009 (1.36 MB)
2011-10-12 10:41:18 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (1.55 MB)
2011-10-12 10:42:39 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2009 (2.80 MB)
2011-10-12 10:43:57 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (3.01 MB)
2011-10-12 10:46:19 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2009 (190.44 kB)
2011-10-12 10:46:56 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2010 (188.41 kB)
2011-10-12 10:47:44 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2011 - II kwartał (181.00 kB)
2011-10-12 10:48:19 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - Rok 2009 (213.70 kB)
2011-10-12 10:49:03 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - Rok 2010 (245.09 kB)
2011-10-12 10:49:57 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2009 (223.32 kB)
2011-10-12 10:50:25 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2010 (196.95 kB)
2011-10-12 10:55:16 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (315.35 kB)
2011-10-12 10:56:26 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Stan na koniec IV kwartału 2010 roku (270.93 kB)
2011-10-12 10:57:27 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (198.78 kB)
2011-10-12 10:58:06 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 roku (172.44 kB)
2011-10-12 11:03:02 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 (1.34 MB)
2011-10-12 11:08:36 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 (2.71 MB)
2011-10-12 11:10:01 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku (252.71 kB)
2011-10-12 11:11:11 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 (196.89 kB)
2011-10-12 11:13:33 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku (279.96 kB)
2011-10-12 11:30:50 - Uchwała nr VIII/56/11 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok (49.38 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: Dotyczy zadania pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.480.107,00 zł"
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Mulko
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06 15:27:16
Data udostępnienia informacji: 2011-10-06 15:27:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-12 11:39:39

Wersja do wydruku...

corner   corner